tel.660 679 734email:woja.gp@gmail.comsocial:facebook
Nie wiesz od czego zacząć?
Napisz do mnie, zapytaj, rozwiej wątpliwości.
Zadzwoń, umów się na spotkanie.
Wspólnie ustalimy jak forma współpracy będzie
dla Ciebie najlepsza.
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Konfucjusz

Jak i z kim pracuję

Pracuję zgodnie z paradygmatem psychodynamicznym, który w swym założeniu sięga genezy zaistniałych problemów oraz nieświadomych potrzeb człowieka i w konsekwencji zakłada ich przepracowywanie poprzez zmianę mechanizmów oraz dysfunkcyjnego wzorca zachowania.
Psychoterapia psychodynamiczna bazuje na obopólnej aktywności oraz motywacji między terapeutą a pacjentem i odnosi się do relacji, która tworzy się w trakcie kontaktu. Tworzące się przymierze terapeutyczne jest leczące z dwóch względów - zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo i umożliwia zidentyfikowanie tych aspektów, potrzeb bądź deficytów, które nie są dostępne świadomości i przez to niemożliwe do okrycia przez samego siebie.
Psychoterapia psychodynamiczna w swej specyfice zakłada długotrwały kontakt z pacjentem w celu trwałej zmiany struktury jego osobowości, wypracowania nowych mechanizmów i optymalnych sposobów lepszego funkcjonowania, przywrócenia równowagi psychicznej oraz poprawy jakości życia.

Pomagam m. in. w zakresie:


W swojej pracy kieruję się także się doborem formy terapii do wieku pacjenta i trudności rozwojowych towarzyszących temu okresowi.

Młodzież

Czas dojrzewania i towarzyszący temu bunt młodzieńczy niewątpliwie wpływa na specyfikę zachowania dojrzewających osób, jest kluczowym momentem w kształtowaniu się struktury ich osobowości oraz formułowaniu tożsamości. Pobudliwość emocjonalna i wrażliwość, która dominuje w tym okresie stwarza wyjątkowo sprzyjające podłoże dla powstawania konfliktów zarówno wewnętrznych, jak i z otoczeniem. Zwiększająca się skala przeżyć emocjonalnych wraz z poczuciem niezrozumienia może prowadzić do wyboru środków zastępczych pomagających złudnie w redukcji skomasowanego napięcia. Niewątpliwie jednak zamiast ulgi pojawiają się jeszcze większe trudności, które przez wzgląd na specyfikę zaistniałych sytuacji wymagają specjalistycznej pomocy i spojrzenia na nie w kontekście dokonujących się zmian rozwojowych.

Pomagam osobom, które:

lub:

Dorośli:

Trudność okresu dorosłości jest niewątpliwie związana z odpowiedzialnością podejmowaną w związku z wyborem ścieżki zawodowej, założeniem rodziny czy finansowym dobrobytem. Spełnianie własnych oczekiwań związanych z podejmowaniem określonych ról i próba sprostania wymaganiom społecznym często zakłóca równowagę psychiczną i prowadzi do depresji. Aktywność zawodowa, rodzicielska czy partnerska także ma swoje konsekwencje. Nietrudno o wypalenie zawodowe, problemy seksualne czy trudności w zrozumieniu i komunikacji z dzieckiem lub partnerem. Znalezienie ujścia dla frustracji będącej wynikiem takich trudnych sytuacji oraz praca nad poprawą samopoczucia i funkcjonowania jest zadaniem, którego chętnie się podejmę.

Pomagam osobom, które: