tel.660 679 734email:woja.gp@gmail.comsocial:facebook
Nie wiesz od czego zacząć?
Napisz do mnie, zapytaj, rozwiej wątpliwości.
Zadzwoń, umów się na spotkanie.
Wspólnie ustalimy jak forma współpracy będzie
dla Ciebie najlepsza.
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Konfucjusz

Oferta terapeutyczna

Eklektyzm w podejściu do terapii i indywidualne dopasowanie odpowiedniego programu do potrzeb pacjenta jest środkiem do uzyskania skuteczności w procesie terapeutycznym.
W mojej pracy z pacjentami zawsze dostosowuję częstotliwość i rodzaj kontaktu do jak najwyższej skuteczności w jej przebiegu.

Terapia indywidualna.

Zgodnie z paradygmatem psychodynamicznym zakłada długotrwały kontakt z częstotliwością spotkań co najmniej raz w tygodniu.
Pracuję z pacjentami w trybie regularnych, ciągłych spotkań trwających zwykle ok. 50 minut.
Terapia indywidualna jest formą pomocy skupiającą się na zniwelowaniu dolegliwości z którymi zgłasza się pacjent, pracą nad poprawą jego samopoczucia i zmianą dysfunkcyjnych struktur osobowości.
Ma na celu zapewnić wzrost świadomości samego siebie, komfort i zadowolenie z życia oraz rozwój osobisty.

Terapia par i rodzin.

Jest przeznaczona dla osób, które swoje problemy wiążą z trudnościami w relacji do swojego partnera bądź najbliższych z rodziny.
Służą polepszeniu komunikacji oraz wpływają na poprawę jakości relacji, więzi emocjonalnych oraz bliskości.
W swej specyfice odnoszą się do przyczyn zaistniałych problemów i sposobów na ich zmianę.
Trwają zwykle od 60 do 90 minut i odbywają się raz w tygodniu.

Poradnictwo i Konsultacje psychologiczne.

Służą ustaleniu diagnozy problemu i precyzują cel dalszej relacji terapeutycznej.
Zazwyczaj są wstępnymi spotkaniami, w trakcie których odbywa się szczegółowe zaznajomienie ze zgłaszanym problemem oraz dobór właściwej formy terapii.
Mogą być także związane z trudnościami wynikającymi bezpośrednio z sytuacji życiowej i mieć charakter wsparcia bądź przybierać formę doradczą. Są przeznaczone także dla osób, które chcą pracować nad własnym rozwojem osobistym celem doskonalenia umiejętności interpersonalnych i lepszej komunikacji z innymi ludźmi.

Interwencja kryzysowa.

Jest najlepszą formą pomocy w sytuacji, kiedy ze względu na dotkliwe doświadczenia życiowe potrzebna jest natychmiastowa interwencja i pomoc psychologiczna.
Służy osobom, które na skutek zaistniałych zdarzeń poczuły trudność w funkcjonowaniu, dezorganizację życia, smutek oraz bezradność z którymi nie są w stanie sobie samotnie poradzić. Może przybierać formę wsparcia, wypracowywania nowych sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji bądź poszukiwania alternatyw dla lepszego funkcjonowania.
Jest formą natychmiastowej pomocy, która pomaga niwelować negatywne uczucia, przepracowywać ból oraz smutek.